Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Juditina věž - plánovaná rekonstrukce

V Juditině věži se 26. března 2019 uskutečnila schůzka starosty MČ Prahy 1 Pavla Čižinského a dalších členů samosprávy i státní správy MČ s projektanty rekonstrukce věže, památkáři a zástupci Klubu Za starou Prahu jako současného nájemce věže. 

Starosta vyjádřit zcela jednoznačné stanovisko, že věž musí být opravována jen v nejnutnějším rozsahu a vždy za součinnosti nájemce, který má platnou smlouvu na užívání objektu až do roku 2093. 

Neprůhledné plánování přestavby věže k utajenému využití a snahy o vystěhování Klubu z důvodu zveličených statických poruch jsou tedy snad zažehnány.  Podrobněji ke kauze.