Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Klementinum

Datum: Pondělí 17.02.2020
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška přiblíží složitý stavební vývoj nejstarší a největší jezuitské koleje v Čechách, jež dodnes vzbuzuje údiv nejen rozlohou, ale také členitostí – zahrnuje pět nádvoří, dva kostely, několik kaplí, věže, vížky a kolejní křídla. Svým způsobem budí dojem uzavřené pevnosti umocněný i tím, že nedávno revitalizované interiéry Klementina, kde dnes sídlí Národní knihovna ČR, jsou až na výjimky širší veřejnosti nepřístupné. Pozornost bude věnována nejen reprezentativní výzdobě interiérů i exteriérů samotné bývalé koleje, ale také sakrálním stavbám, tedy kostelu Nejsvětějšího Salvátora, Vlašské kapli či kostelu sv. Klimenta. Přednáška vychází ze stejnojmenné knihy.

Fotogalerie

Fotografie: