Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Knihovna Václava Havla

6. 1. 2013: V loňském roce se Klub Za starou Prahu velmi intenzivně věnoval kauze přestavby domu U Drahomířina sloupu, Loretánské náměstí 2 (čp. 108 na Hradčanech). Bohulibý záměr je totiž provázen plánem brutální přestavby historického domu (zastřešení dvora, hloubení ve skalním podloží pro bazén a garáže atd.) .

Vizualizace zastřešeného dvora domu s návštěvnickým provozem.

Investor Zdeněk Bakala však v druhé polovině roku 2012 změnil mediální strategii "mlžit, zatloukat a dělat mrtvého brouka" na "co na srdci, to na jazyku" a v rámci tohoto nového přístupu byli i tři členové domácí rady (Bečková, Biegel, Bachtík) pozvání k prohlídce "rozpracovaného" domu. 30. 11. 2012 měli možnost dům v současném stádiu před zahájením stavebních prací (akce dosud nemá územní ani stavební povolení) projít od sklepa po krov. V domě zatím proběhly tzv. záchranné práce a odstrojení před rekonstrukcí. Tedy byly odstraněny násypy ve stropech a klenbách, festovním způsobem byly zpevněny trámové stropy a jejich malované části byly restaurovány. Byly zbořeny nenosné příčky, odstraněny některé výplňové prvky atd. Jde o nebývale hloubkový zásah do organismu domu, který ve prospěch náročného stavebně-technického řešení ruší mnohé autentické vrstvy stavebních fází domu. Proto zůstává názor na tuto fázi obnovy domu z naší strany rozporný.

Reportáž Českého rozhlasu 18. 12. 2012 - ZDE.

Zároveň bylo architektem Tichým, vedením stavby i PR agenturou investora přislíbeno, že Klub Za starou Prahu bude s připravovaným stavebním programem pro Knihovnou Václava Havla v severní čáti domu a pro rezidenci manželů Bakalových v jižní části nad Úvozem podrobně seznámen. Očekáváme, kdy budeme osloveni. (Beč)

Severní část domu s průčelím z Loretánské ulice bude sloužit Knihovně Václava Havla.

Jižní část domu s průčelím do Úvozu bude rezidencí manželů Bakalových.