Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu

Datum: Pondělí 26.09.2022
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Renata Mayerová a další
Cyklus: Hovory o knihách

Představení autorské monografie z konference Křivoklátsko mezi dvěma světy. Publikace  obsahuje několik příspěvků renomovaných  historiků věnující se období kdy po vzniku republiky se Křivoklátsko přechází do majetku státu. Jednotlivé články mapují hospodaření a správu velkostatku za Fürstenberků, poválečné revoluční nálady a snahy násilně zabrat křivoklátské panství a úspěšné jednání státu o jeho výkupu.
Příspěvky přinášejí nové poznatky, které se opírají o studium dosud neprobádaného archivního materiálu.

Kolektiv autorů:
Ing. Robin Ambrož, Ph.D., PhDr. Jana Croy, prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., PhDr. Vladimíra Hradecká, Mgr. František Iša, PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D., PhDr. Jan Randák, Ph.D., ThDr. Šárka Steinová, Th.D., Ing. Jan Žižka

Pořádáme ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník.

Fotogalerie

Fotografie: