Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Kulturní domy (zejména) ve Středočeském kraji v letech 1945-1972

Datum: Pondělí 06.01.2020
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Bc. Lukáš Veverka
Cyklus: Pondělky ve věži

Významné architektonické i umělecké zpracování, role urbanistického středobodu, ale i ideologický obsah, to vše dalo kulturním domům výjimečné postavení v rámci poválečné architektury. Přesto se zájem o ně stupňuje teprve během posledního desetiletí a postupně mizí apriorní předpojatost vůči “reliktům minulého režimu”. Přednáška bude komplexně sledovat vznik fenoménu již od počátku 20. století, přes první republiku, až po jednotlivé etapy od roku 1945 do 70. let. Zaměříme se na klíčové poválečné realizace a neopomeneme ani společenskou či legislativní situaci, ve které kulturní domy vznikaly.

Fotogalerie

Fotografie: