Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Letní inspekční cesta Klubu Za starou Prahu na Moravu

Pod záminkou kontroly započatého restaurování klubovního Hypšmanova modelu Prahy v Bystřici pod Hostýnem (psali jsme o tom ZDE) uskutečnila ve dnech 10. a 11. 8. 2013 sedmnáctičlenná výprava členů Domácí rady Klubu Za starou Prahu, jejich rodinných příslušníků a přátel, spanilou inspekční cestu na Moravu

Následující fotografie zachycují malou rekonstrukci hlavních bodů cesty.

První den patřil Přerovu. Prohlédli jsme si například nový Tyršův most od architektky Aleny Šrámkové, který byl jedním z laureátů posledního ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém městě (3. místo).

 

Protože naším ideovým vůdcem byl profesor Rostislav Švácha, naše zastavení se týkala především funkcionalistických vil.

 

V nádherném parku Michalov navrženém F. Thomayerem a pečlivě dnes udržovaném jsme neodolali a zapózovali si v hudebním pavilonu. Zleva: H. Turková, J. Bečka, Z. Bártová, D. Erazímová, J. Bárta, K. Krise, K. Bečková, K. Samojská, J. Bachtík, R. Švácha, P. Priknerová, A. Kusáková, E. Csémyová + Jakub, T. Gregůrek. Foto D. Sýkorová 

 

Podvečer prvního dne jsme strávili v Holešově a v místním farním kostele Nanebevzetí Panny Marie si prohlédli fascinující Černou kapli, postavenou nad hrobkou rodu Rottalů.

 

Druhý den započal v Bystřici pod Hostýnem návštěvou rondokubistické sokolovny od Josefa Fuchse, která se potýká se značnými problémy kmitajíc bezradně na ose památkáři – stavební normy.

 V poledne jsme se zařadili mezi poutníky na Svatém Hostýně, prošli Jurkovičovu Křížovou cestu a s nepochopením počastovali pohledem nad vším dominující svatý Větrník.

 

V Bystřici pod Hostýnem jsme se setkali s restaurátorem akad. mal. Jiřím Grossmannem, který nás zavedl do prostoru dílen nábytkářské školy, kde učí a kde právě na objednávku Klubu Za starou Prahu restauruje Hypšmanův model Prahy.

 
Záhada výskytu dvou věží Mihulek rozžhavila mozkové závity doběla. Řešení je ale jednoduché a pan Grossmann jej prozradil. Když restauroval část modelu poškozenou povodní v roce 2002, původní Mihulka se ztratila, proto podle skutečnosti vytvořil novou. Jenomže ta původní se pak našla…

 

Inspekční cesta se zdárně naplnila, a pak už jsme jen nastoupili do pomalého rychlíku Velehrad a zmoženi zážitky i utrmáceni pochodováním se vydali k domovu. Vlevo Pavla a Jakub, vpravo Honza a Diana.

-beč-

Foto: K. Bečková, M. Krise, D. Sýkorová