Poslední publikace
Věstník 2022 / 2

Literární a cestovatelský večer

Datum: Úterý 17.05.2022
Čas: 19,00
Místo: Juditina věž

Pravidelné autorské čtení povídek nejen z kulturních serverů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz. Čtení je pravidelně otevřeno i autorům povídek z řad veřejnosti! (rozsah povídky do 2 stran A4). Prostor mezi povídkami vyplní hrou na kytaru a vlastními texty český písničkář, Zbyněk Zeman. ( http://zbynek-zeman.cz/)
Druhá část večera bude jako obvykle patřit cestování. Těšit se můžete na besedu a promítání o Číně - v podání paní cestovatelky, Jany Ondříčkové.
V programu dochází ke změně. Místo Jany Ondříčkové vystoupí v druhé polovině večera paní Kateřina Pařízková s vyprávěním o Poutní cestě Hájek.
Vstup knihkupectvím, věžné 60,-Kč