Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církce evangelické

Datum: Pondělí 04.12.2023
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Anna Boučková
Cyklus: Pondělky ve věži

Jak se v průběhu let proměňovala českobratrská architektura a její liturgický prostor, jaké podoby na sebe bere v současnosti a kam pravděpodobně směřuje v blízké budoucnosti? Kdo byl Emil Edgar a s jakými postoji vstoupil ve 40. letech do diskuse o adekvátní podobě protestantských sakrálních staveb? Jaké architektonické a umělecké poklady se skrývají za mnohdy civilními schránkami českobratrských sborových domů? Jak se v čase proměňuje přístup církve k vlastním, mnohdy hodnotným objektům a jak rychle se situace může změnit ve chvíli, kdy text věnovaný této problematice putuje do tisku? Knihu A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické, která vyšla na podzim ve Vydavatelství Filozofické fakulty, a která je výsledkem bádání uskutečněného v rámci magisterkého studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK, během večera představí a na výše uvedené otázky se pokusí formulovat odpovědi její autorka Anna Boučková.

Fotogalerie

Fotografie: