Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Majitelé domu Radost obviňují Klub Za starou Prahu ze lži a žádají omluvu

Poté, co jsme na těchto webových stránkách v Aktualitách zveřejnili  22. 2. zákres zamýšlené nástavby Všeobecného penzijního ústavu do historické pohlednice v objemu, v jakém byl záměr projednáván v minulých měsících památkáři. Dostali jsme otevřený dopis Ing. Martina Loudy, v němž Klub Za starou Prahu obviňuje ze lživého zobrazení, z poškození autorských práv architektů projektujících přestavbu domu a žádá za toto politováníhodné chování omluvu. 

Požadavek na zveřejnění dopisu bez zaváhání plníme.  Protože se domníváme, že naše jednání bylo zcela korektní,  o omluvě nemůže být z naší strany řeč. Panu Ing. Loudovi jsme  napsali a nyní zveřejňujeme tuto otevřenou odpověď  .