Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Management plán ochrany Historického centra Prahy

Odbor památkové péče MHMP zpracoval ve spolupráci s IPR koncepční materiál, který se nazývá Management plán ochrany světového kulturního dědictví - Historického centra Prahy, a je určen Výboru pro světové dědictví UNESCO. Praha jím dokazuje, jak pečuje o památkově chráněné území a jaké hrozby či trendy se na něm projevují.

Klub Za starou Prahu měl možnost ke konceptu Management plánu vyjádřit své připomínky.