Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Masaryk Center 1 - ulice Na Florenci - stanovisko k memorandu

Klub Za starou Prahu byl nemile překvapen zprávou o uzavření memoranda mezi Hlavním městem Prahou a investorem plánované megalomanské stavby v ulici Na Florenci. Názor vyjadřuje tímto stanoviskem:

Hlavní město Praha uzavírá s investorem záměru Masaryk Centre 1( [1]) smlouvu, která má podle názoru Klubu Za starou Prahu jediný cíl: ospravedlnit v očích laické veřejnosti neochotu současného vedení Prahy postavit se čelem drzému a sebestřednému projektu administrativní zástavby v ulici Na Florenci a zasadit se o jeho úpravu ve prospěch města. Krok, který je vydáván ze strany Rady hl. m. Prahy za chytré řešení problému, považujeme naopak pro město za nevýhodný a plynule posilující vliv společnosti Penta na vývoj hlavního města Prahy bezprecedentně zahájený érou primátorky Krnáčové.

Půdorysné řešení a hmotové pojetí souboru objektů, tvořících komplex navržený architektkou Zahou Hadid, vstupuje do pražského prostředí jako zcela cizorodý prvek nerespektující nic ze stávající historické struktury města. Soubor monobloků je hmotově podstatně větší a vyšší, než okolní zástavba, a tím území nadměrně zahušťuje a též dopravně přetěžuje na úkor svého okolí. Záměr Masaryk Centre tak nejen ignoruje všechny představy o vhodném harmonickém vstupu soudobé architektury do prostředí památkové rezervace, ale profiluje se jako jejich přímý protiklad. Vědecká rada Národního památkového ústavu, složená z významných osobností oboru, proto záměr jednoznačně odmítla, avšak Institut plánování a rozvoje města ještě pod vlivem bývalé primátorky jej podpořil a odbor památkové péče magistrátu jako výkonný orgán státní památkové péče záměr na podzim minulého roku posoudil vstřícně v přímém rozporu s podstatou svého poslání.  

Smlouva, která se nyní uzavírá, investora zavazuje, aby do dalších částí projektu na území Prahy 8 za magistrálou oproti původní představě čistě kancelářské čtvrti vložil z 50% bytovou funkci. Ptáme se: proč jen 50%? Nicméně realizace této fáze projektu je situována do neznámého budoucího časového horizontu, zatímco Hlavní město Praha se na oplátku vzdává možnosti odvolání proti územnímu rozhodnutí první etapy projektu v ulici Na Florenci tady a teď. Tomu se říká lidově: nechci slevu zadarmo.

Klub Za starou Prahu svědomím důsledků pro život centra města, pociťuje nad tímto krokem současné městské reprezentace jednoznačné zklamání.

 


( [1]) Jako oficiální partner Prahy jsou v hlavičce memoranda uvedeny společnosti Prague CBD s.r.o a Masaryk Station Development, a.s. personálně provázané se společností Penta.

Ke stažení ZDE