Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Masaryk Centre 1 - otevřený dopis ČNK ICOMOS primátorovi Zdeňku Hřibovi

Český národní komitét ICOMOS odeslal primátorovi Zdeňku Hřibovi  otevřený dopis, v němž kriticky komentuje laxní zacházení Hlavního města Prahy s doporučeními mezinárodní monitorovací mise Výboru světového dědictví UNESCO a ICOMOS z loňského roku. Zároveň vyvrací rozborem jednotlivých pasáží závěrečné zprávy mise nepravdivé informace o tom, že záměr Masaryk Centre byl ve zprávě chválen, jak tvrdili v médiích zástupci společnosti Penta.