Poslední publikace
Věstník 2021 / 2

Městská část Praha 1 odmítla poskytnout informaci

15. 12. 2013: Klub Za starou Prahu se řádným způsobem dle zákona o svobodném přístupu k informacím domáhal zaslání rozhodnutí o odstranění stavby vztahující se k nárožnímu domu na Václavském náměstí a v Opletalově ulici.Toto rozhodnutí mělo být podle sdělení v médiích vydáno koncem září 2013. Žádost zasílala předsedkyně Klubu Za starou Prahu prostřednictvím elektronické podatelny, která přijetí žádosti potvrdila. Protože však v zákonném termínu odpověď nepřišla, urgovala vyřízení žádosti a dozvěděla se, že žádná žádost prý nepřišla (!). Prostřednictvím odd. stížností tedy zaslala žádost novou, na níž se dočkala odpovědi, která však z nezákonných důvodů zaslání dokumentu odmítla. Čtěte zde.

Ve spolupráci s akvokátkou z občanského sdružení Oživení byla zpracována stížnost, která byla zaslána na MČ Praha 1 i odbor kontrolních stížností Hl. m. Prahy. Čtěte zde.

Současně čekáme na vyřízení žádosti o informaci, která byla rovněž ztracena již dvakrát elektronickou podatelnou (!), aby byla nyní poslána znovu přes odd. stížností Prahy 1, a to žádost o poskytnutí dokumentu "havarijního výměru", na jehož základě byla zbořena v říjnu bývalá tiskárna v Opletalově ulici. Očekáváme stejný postup.

Praha 1 by měla vymést "šotky", kteří řádí v její elektronické síti a "žerou" nepohodlné žádosti. Cožpak netuší, že elektronikcá stopa, kterou za sebou naše ztracené žádosti zanechaly se "ztopit" či jinak "zahladit" nedá?  

- beč-