Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Michnovský palác - Tyršův dům

Architekti: Josef Pleskot, AP Ateliér
Investor: Česká obec sokolská
Adresa: Újezd 40, Malá Strana čp. 450
Od - do: 2020...
Účel stavby: Pavilon nového cirkusu

Klub Za starou Prahu vyjádřil ve stanovisku vydaném 2. 6. 2022 nesouhlas se stavbou pavilonu pro cvičení ve stylu "nového cirkus" před dvorní fasádou Michnovského paláce - Tyršova domu na Malé Straně.

Vývoj kauzy

04.06.2022
Michnovský palác - Tyršův dům