Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Ministerstvo kultury: dům na Václavském náměstí už nesmí být zbourán, magistrát pochybil

14. 2. 2015:  MK ČR zrušilo ve svém dokumentu z 2. února 2015 stanovisko magistrátu z roku 2010 (Kněžínkovo) a nahradilo jej novým vlastním. Lapidárně píše (a na mnoha stránkách zdůvodňuje), že magistrát nerespektoval základní principy památkové ochrany a že demolice i realizace navržených staveb jsou z hlediska památkové péče neakceptovatelné. Toto stanovisko je nadále závazné pro všechna další řízení před stavebním úřadem, není však rozhodnutím v samostatném správním řízení, takže se proti němu odvolat nelze.

Celou chronologii kauzy od roku 2009 uvádíme ZDE.