Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Mise Domácí rady Klubu u primátora Svobody

15. 1. 2013: Ve včerejších podvečerních hodinách navštívil dvoučlenný výsadek Klubu Za starou Prahu (jmenovitě K. Bečková, tedy pisatelka tohoto textu, a J. Bachtík) primátora Hlavního města Prahy MUDr. Bohumila Svobodu v jeho pracovně na Mariánském náměstí.

Vzhledem ke skluzu v primátorově programu jsme se odevzdaně posadili do „čekárny“ k dámě, která byla v pořadí před námi a evidentně ji nečekal „nepříjemný zákrok“, protože listovala časopisem s úsměvem na tváři. To jsme jí tiše záviděli, protože v nás čekání vyvolávalo méně oblíbené pocity – zubař (Bečková), zkouška (Bachtík). Po půl hodince se objevil i pán objednaný po nás (Filip Dvořák), a i ten byl dobře naložený. 

Pozvání k vstupu do primátorské pracovny jsme se dočkali již docela schlíplí po cca 45 minutách, avšak průběh neformálního, vstřícného a věcného jednání nás, dlužno říci, za čekání odškodnil. Spolu s primátorem byl přítomen jeho osobní tajemník.

1. Hlavní bod návštěvy: Návrh Klubu, aby Odbor památkové péče MHMP zavedl na webu „registr vydaných závazných stanovisek“. Tedy jednoduchý přehled podobající se podacímu deníku: datum, číslo jednací, lokalita či objekt (určený číslem parcelním či popisným), charakter zásahu (např. výměna oken, dostavba, demolice atd.). 

Argumentovali jsme: pokud by takový registr byl býval k dispozici, mohli jsme o přezkum závazného stanoviska k povolené demolici na Václavském náměstí památkovou inspekci MK ČR žádat hned po jeho vydání. Protože se však odborná veřejnost dozvěděla o existenci závazného stanoviska bohužel až po půl roce, nastala pro investora nepříjemná prodleva a cítil se poškozen, když bylo teprve pak ministerstvem zrušeno…     

Primátor poslouchal soustředěně a okamžitě reagoval: Ano, souhlasím. Vyřízeno.

Tajemník věcně doplnil: Nebude to hned, protože se to musí připravit a včlenit do systému, ale právě o podobných věcech jednáme v souvislosti s rozklikávacím rozpočtem, takže počítejte v rámci měsíců.

Probíhala právě asi sedmá minuta návštěvy a my měli splněno. Bingo!

Vřele jsme poděkovali a primátor se zeptal: A co tam máte dál? (Popravdě řečeno si přesně už nepamatuju, jestli se takhle zeptal, ale jako bych slyšela pana Hrušínského – lékaře – ve Vesničce střediskové při rozhovoru s panem Lírem – hostinským…)

2. Rychle jsem vyrukovala s druhým, alternativním bodem jednání – nejasnou situací kolem záměru dostavby Staroměstské radnice. Informovala jsem pana primátora, že jsem mu dala do podatelny před touto návštěvou dopis Klubu Za starou Prahu s názorem na nutnost řešit problém dostavby architektonickou soutěží (viz níže).  Mediální zkratkou a pražskou šeptandou se totiž nese, že chce radnici dostavět v historickém duchu bez architektonické soutěže, je to pravda?

Odpověď pana primátora nemám pochopitelně v paměti zaznamenanou doslova, ale přibližně řekl, že:

a) dostavba Staroměstské radnice není vzhledem k finanční a další náročnosti toho úkolu vůbec na pořadu dne;

b) jakýmkoli úvahám musí předcházet důkladný archeologický průzkum plochy, který zjistí, co v terénu z minulých staveb zbylo;

c) rozhodně nebude prosazována dostavba bez široké veřejné diskuse a bez architektonické soutěže.

Vřele jsme poděkovali a poroučeli se. Venku jsme si vyměnili s kolegou Bachtíkem příjemně euforické pocity – zkouška dopadla skvěle (Bachtík), chrup je bez kazu (já).
                                                                                                                              (-beč-)