Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Most, zánik a zrození

Datum: Pondělí 09.10.2023
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Lucie Radová, Mgr. Tomáš Brož
Cyklus: Pondělky ve věži

Město Most zmizelo ze zemského povrchu během osmnácti let. O jeho demolici oficiálně rozhodla československá vláda v roce 1964, poslední objekty byly zbourány v roce 1982. Během této doby zaniklo vše, co historické, přirozeně utvářené město definovalo. Stovky staveb, z nichž část můžeme i v celorepublikovém kontextu zařadit mezi mimořádně hodnotné památky, veškerá infrastruktura, bezprostřední krajinné zázemí. Nenávratně zanikla paměť místa i všechny sociální a kulturní vazby, které si k němu jeho obyvatelé vytvořili. Příspěvek posluchače seznámí s pozadím tohoto jedinečného experimentu, jehož ekonomická návratnost nebyla nikdy vyčíslena.

Fotogalerie

Fotografie: