Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Nástavba bývalého Všeobecného penzijního ústavu na Žižkově

Budovu bývalého Všeobecného penzijního ústavu na Žižkově, dnes nazývaného Dům Radost, jednu z výrazných pražských historických dominant, se chystá jeho vlastník zvýšit v některých částech až o dvě patra. Byly by tak narušeny harmonické proporce mimořádné stavby, výjimečného architektonického díla. 

Klub Za starou Prahu považuje tento záměr za velice neuvážený a nabádá památkové orgány, aby původní objem této kulturní památky ochránily. Zamýšlené zvýšení je naznačeno v této vizualizaci.

    

        Toto prvořadé dílo českého funkcionalismu je dílem architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka z let 1932–1934. Architekti, přední osobnosti české architektury 20. století, uplatnili na budově všechny finesy vyspělého funkcionalistického stylu, od neobyčejně vyvážené kompozice této budovy na volném křížovém půdorysu, přes vynikající zpracování fasád s bílým keramickým obkladem a kvalitními dubovými rámy pásových horizontálních oken, až po neobyčejně noblesní propracování interiérů, dodnes dochovaných ve vysokém stupni autentičnosti. Využili přitom řadu technologických novinek, díky kterým můžeme na budovu hledět i jako na vzácnou památku technickou.

        Dokončená budova vzbudila velký a v našem měřítku značně ojedinělý ohlas ve světových architektonických časopisech, což podává další nesporné svědectví o její vysoké hodnotě. Ve třicátých letech ji třikrát publikovala francouzská revue L´architecture d´aujourd´hui (1933, 1934–1935, 1938), další francouzské časopisy L´Architecture (1935) a La Construction Moderne (1935), holandský De Acht en Opbouw (1936), německá revue Moderne Bauformen (1935), dvakrát anglický Architect´s Journal (1934 a 1935), dokonce i alžírský časopis Les Chantiers nord-africains (1935). Do svých přehledů moderní světové architektury ji zařadili anglický architekt F. R. S. Yorke (1934) nebo švýcarský architekt Alfred Roth (1940, 1947). Přední znalci architektury 20. století navštěvují Havlíčkovo a Honzíkovo dílo dodneška, takže je lze posuzovat jako světoznámou ikonu české funkcionalistické architektury.