Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Návrh architektky Evy Jiřičné k řešení předmostí Štefánikova mostu

Návrh architektky Evy Jiřičné je již třetím architektonickým pokusem za cca 7 let, který se pokouší vyřešit novoměstské předmostí Štefánikova mostu. Klub Za starou Prahu uznává, že jde tentokrát o návrh kultivovaný, klidný a elegantní, avšak nesouhlasí, jak se již mnohokrát vyjadřoval, s demolicí raně novorenesančního nárožního domu čp. 1502 v Revoluční třídě, který by tomuto řešení padl za oběť.

 

V současné době chvíli je návrh projednáván na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Klub Za starou Prahu byl k úvodnímu jednání pozván a k jeho průběhu vypracoval stanovisko, které můžete číst ZDE.