Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Návrh výstavby polyfunkčního objektu v Podskalí

Domácí rada Klubu Za starou Prahu se seznámila s návrhem výstavby polyfunkčního objektu na nároží ulic Svobodovy a Vyšehradské na území bývalého Podskalí. Klub zcela jednoznačně podporuje zamítnutí zmíněného projektu rozhodnutím odboru památkové péče MHMP.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.