Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

(Ne)čekaný objev pražské villy suburbany - středověká tvrz v Jinonicích

Datum: Pondělí 10.06.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Martin Musílek, Ph.D., Mgr. Tomasz Cymbalak
Cyklus: Pondělky ve věži

 V roce 2018 proběhl archeologický výzkum na nádvoří Jinonického zámku, který zde odhalil pozůstatky tvrze ze 14. století. Přednáška se očima archeologa zaměří na příběh nálezu a následného postupného odkrývání unikátně dochované středověké tvrze. Výpověď hmotných pramenů bude doplněna také pohledem historika, který prostřednictvím písemných pramenů odhalí majitele tvrze a jejich hospodářské a společenské postavení. Jinonická tvrz představuje třetí drobné panské sídlo, které se v rámci Prahy podařilo zkoumat plošně,a její nečekaný objev dovoluje usuzovat na širší sídelně-historický kontext proměny venkovského zázemí jednoho z největších evropských středověkých měst.

Fotogalerie

Fotografie: