Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Nová petice za zachování železničního mostu

Petici lze elektronicky podepsat ZDE

My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic přehodnotily záměr demolice kulturní památky železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní a následné výstavby mostu nového a začaly prioritně hledat a pracovat na řešení, které zajistí opravu a zachování nýtované konstrukce mostu na jeho současném místě. 

Záměr demolice nýtované části železničního mostu není odůvodnitelný nejen po stránce kulturní, ale ani technické. Vyzýváme Správu železnic, aby ve svých dalších krocích reflektovala odborné studie a návrhy, které prokázaly opravitelnost mostu a ukázaly možná dopravní řešení.

Záměr demolice celé nýtované konstrukce mostu považujeme za zbytečný a v důsledcích za barbarský. Železniční most je významnou architektonickou a technickou památkou s ochranným statusem nemovité kulturní památky, proto požadujeme, aby:

  • Ministerstvo kultury ČR přesně a jasně definovalo kulturní hodnotu mostu (a zásady jeho opravy) spočívající nejen v jeho základním objemu a tvaru vnímaném v panoramatických pohledech, ale rovněž v detailech a proporcích historické konstrukce,
  • aby Ministerstvo dopravy ČR a Správa železnic zajistily prostředky na opravu mostu a neprodleně zahájily přípravné práce a opravu samotnou, kterou lze, dle vypracované odborné studie, zajistit za jednokolejného provozu, příp. s nočními výlukami, 
  • aby Hlavní město Praha, Ministerstvo dopravy ČR, České dráhy a Správa železnic nalezly takové dopravní řešení pražského železničního uzlu, při kterém bude Vyšehradský železniční most opraven a zachován na svém místě,
  • aby všechny výše uvedené i další instituce ve společném dialogu a se zástupci petentů hledali řešení, které povede k zachování a opravě mostu, neboť se nejedná jen o památku evropského významu, ale především stavbu, která je symbolem Prahy jako součást vnitřního obrazu města rámovaného Vltavou a siluetou Hradčan a Vyšehradu. 

 

Petiční výbor: 

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Heřmanova 41, 170 00 Praha 7

Ing. Mgr. Pavel Štorch, Fráni Šrámka 30, 150 00 Praha 5

Ing. arch. Anna Vinklárková, Národní 365/43, 110 00 Praha 1

MgA. Pavel Karous, Ph.D., V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5