Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Nové poznatky o sousoších na Karlově mostě

Datum: Pondělí 27.05.2013
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Přednáška o sousoší sv. Františka Borgiáše a sousoší sv. Vincence
Ferrerského a sv. Prokopa na Karlově mostě představí nové poznatky
získané v průběhu transferu realizovaného v loňském roce.

Fotogalerie

Fotografie: