Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Nové stanovy Klubu Za starou Prahu

Na členském shromáždění, které se konalo dne 1. 3. 2014 v Národním technickém muzeu, byly schváleny nové stanovy Klubu Za starou Prahu upravené podle Nového občanském zákoníku.

Povinnou změnou oproti předchozí úpravě je rozšíření názvu o zkratku slov "zapsaný spolek", takže úplný a oficiální název Klubu nyní zní: Klub Za starou Prahu, z.s. 

Další podstatnou změnou je určení kolektivního statutárního orgánu, kterým je předsednictvo, tvořené předsedou dvěma místopředsedy a jednatelem. 

Plné změní nových stanov ZDE.