Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Nový dům na Malé Straně vedle Hergetovy cihelny

Problematický návrh novostavby na dosud nezastavěném území na malostranském břehu. Vzhledem k tomu, že plocha, kterou chce objekt zastavit, není stavební parcelou, ale jen „zbytkovou“ částí pozemku, jehož využití pro novostavbu samostatného objektu, a to navíc s nájezdy do podzemního parkingu, by bylo po všech stránkách násilným vlomením do historické tvářnosti tohoto místa, považujeme tuto investorem vybranou plochu za nezastavitelnou a jakýkoliv ústupek tomuto či jiným podobným záměrům za precedent pro budoucnost památkové rezervace velmi nebezpečný.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.