Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Nový památkový zákon

Domácí rada Klubu Za starou Prahu měla možnost sledovat přípravu nového památkového zákona (vládní návrh zákona o ochraně památového fondu), který je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Zákon dostal č. tisku 666 a průběhu jeho projednávání lze sledovat na webových stránkách PSP ČR.

Klub Za starou Prahu vydal spolu s Uměleckohistorickou společností v Českých zemích k návrhu zákona své stanovisko. Schválení zákona v navrženém znění podporuje.