Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Nymburské krematorium

Datum: Pondělí 08.04.2024
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Martin Šanda
Cyklus: Ponděky ve věži

Nymburské krematorium z let 1922 až 1924 dnes bezpochyby patří k nejcennějším dochovaným stavbám mimořádně talentovaného a žel předčasně zemřelého modernistického architekta Bedřicha Feuersteina. Ba co víc, často je označována za úplně první skutečně moderní stavbu u nás. Nutno říci že nikoli bezdůvodně a že jde navíc o stavbu významnou i v celoevropském kontextu. Příležitostí k důkladnému prozkoumání této pozoruhodné budovy ale také k osvětlení nejrůznějších souvisejících okolností, například těch za nichž tato cenná stavba v nevelikém středočeském městě dosti klopotně vznikala, byl v loňském roce proběhlý stavebněhistorický průzkum budovy. Přednáška konaná v Klubu za starou Prahu se pokusí nejzajímavější zjištění tohoto výzkumu přehledně sumarizovat.

Fotogalerie

Fotografie: