Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

O čem jsme jednali

10. 1. 2013: Na včerejší bouřlivé schůzi Domácí rady Klubu jsme skládali jak puzzle informace o záměrech Hl. m. Prahy s úpravou Staroměstského náměstí a dostavbou radnice. Shodli jsme se na tom, že informace, které pronikají na veřejnost, jsou kusé a nejspíš i zkreslené. Jednání "pod pokličkou" však neodpovídá významu náměstí. Již nežijeme v dobách primátora Pštrosse!

Protože však nežijeme ani v době primátora Krocína, většinově se shodujeme také na tom, že žádná úprava či dostavba Staroměstského náměstí by neměla proběhnout "direktivně", ale veřejnou architektonickou soutěží. V tomto směru osloví Klub Za starou Prahu dopisem současného primátora Hl. m. Prahy B. Svobodu.  -beč-

Obrázek z magistrátu....?