Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Obchodní dům Máj

Klub Za starou Prahu se obrátil otevřeným dopisem na ministra kultury Lubomíra Zaorálka a primátora hlav. města Prahy Zdeňka Hřiba. Nabádá je v něm, aby zabránili zamýšlené přestavbě obchodního domu Máj (MY), která výrazně poškodí jeho památkovou hodnotu, která byla již potvrzena prohlášením budovy za kulturní památku. Zároveň poukazuje na negativní úlohu, kterou v prostředí Prahy hraje Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy pod vedením jeho ředitele Jiřího Skalického, rozhodující nekompetentně a zjevně ve prospěch developerů a stavebníků, a doporučuje výměnu na tomto postu.

Text otevřeného dopisu:

Klub Za starou Prahu protestuje proti povolení přestavby pražského obchodního domu Máj

Otevřený dopis pro ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka a primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba:  

Klub Za starou Prahu rozhodně protestuje proti rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy z 6. dubna 2020 povolit přestavbu obchodního domu Máj  v Praze na Národní třídě. Tento obchodní dům, dílo proslulého libereckého ateliéru Sial z let 1972–1975, prohlásilo ministerstvo kultury v říjnu roku 2006 za kulturní památku. Projekt přestavby, schválený magistrátním odborem, zásadně mění tvar této budovy směrem do Spálené ulice a tak tuto památku nepřípustně deformuje. Výška stavby má být na této straně zarovnána do jedné úrovně se sousedním obchodním centrem Quadrio, budova tak bude připravena o svou jedinečnou kaskádovitou siluetu. Klub Za starou Prahu pokládá takovou změnu památkově chráněné stavby za naprosto nepřijatelnou. Upozorňuje též, že navýšením fasády obchodního domu Máj na úroveň výšky obchodního centra Quadrio vznikne na této straně Spálené ulice uliční fronta monstrózních rozměrů, jaká nemá v historickém jádru Prahy žádnou obdobu a na území pražské památkové rezervace v žádném případě nepatří.

  Klub Za starou Prahu žádá Ministerstvo kultury České republiky, aby toto vadné rozhodnutí magistrátního památkového odboru neprodleně zrušilo. Klub vyzývá Radu hlavního města Prahy, aby ředitel tohoto odboru památkové péče byl za toto vadné rozhodnutí odvolán ze své funkce a nahrazen kompetentnějším odborníkem.

  Za Klub Za starou Prahu, v Praze 26. dubna 2020

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně, v.r.

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., člen Domácí rady Klubu, v.r.

Mgr. Veronika Vicherková, členka Domácí rady Klubu, v.r.


Reakce v médiích:
Archiweb 

Podrobněji o Máji ve Věstníku Za starou Prahu č. 2/2019, úvodní článek Veroniky Vicherkové, s. 4: