Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Oblouková část Libeňského mostu by měla být kulturní památkou

Na Ministerstvo kultury ČR jsme zaslali 9. 2. 2018 dopis s poznámkami a poznatky ke kulturní hodnotě Libeňského mostu a možnosti jeho prohlášení za kulturní památku.