Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Ochrana vs. rozvoj? Možné přístupy územního plánování k památkovým rezervacím a zónám

Datum: Pondělí 10.02.2020
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. arch. Anna Vinklárková
Cyklus: Pondělky ve věži - Jubilejní cyklus ke 120. výročí KZsP

 Jsou plošná památková ochrana a rozvoj města v rozporu? Nebo je třeba hledat koncepci rozvoje a způsob regulace, které vyhoví těmto zdánlivě protikladným požadavkům? Na třech studentských projektech, zastupujících tři úrovně územního plánování – koncepci rozvoje (Praha), územním plánu (Mnichovo Hradiště) a regulačním plánu (Praha, Letná) – se pokusíme ukázat, jak lze chránit charakter území a rozvíjet jeho hodnoty a čelit při tom mnohdy protichůdným požadavkům. Jak jim čelí připravovaný Metropolitní plán a je k tomu potřeba nový stavební zákon?

Fotogalerie

Fotografie: