Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Odborníci Klubu Za starou Prahu rezignují na účast v poradních orgánech hlavního města

Předsedkyně Klubu Za starou Prahu PhDr. Kateřina Bečková a člen domácí rady Klubu prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. ke dni 25. 5.2020 rezignují na členství v Gremiání radě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). 

Tisková zpráva:

Členové Klubu Za starou Prahu opustili radu Institutu plánování a rozvoje

  V pondělí 25. května 2020 opustili Gremiální radu pražského Institutu plánování a rozvoje zástupci Klubu Za starou Prahu, historička Kateřina Bečková a historik architektury Rostislav Švácha. Podle vlastního vyjádření nechtějí svým členstvím v radě sloužit jako zástěrka nesprávných rozhodnutí, která vedou k ohrožení charakteru památkové rezervace a k poškozování památek. Za příklad toho uvádějí kladné stanovisko magistrátu k předimenzovanému projektu zástavby u Masarykova nádraží nebo k necitlivé přestavbě památkově chráněného obchodního domu Máj. Oba též nesouhlasí s tím, jak magistrátní orgány bagatelizují doporučení mise UNESCO z minulého roku. „ Těmto chybným krokům nebudeme členstvím v Gremiální radě poskytovat alibi “, prohlásili Bečková a Švácha.

Z obdobných důvodů rezignuje k témuž datu předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková i na status stálého hosta v Radě světové památky, poradním orgánu Rady hlavního města Prahy.  

Podrobnější jsou důvody odstoupení rozvedeny v rezignačních dopisech:
Rezignační dopis K. Bečkové a R. Šváchy na členství v Gremiální radě IPR
Rezignační dopis K. Bečkové na status stálého hosta v Radě světové památky