Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Odvolání ředitele pražských hřbitovů Martina Červeného

Aktualizace 9. 2. 2016:  Odvolaný ředitel v rozhovoru s Danielou Drtinovou na serveru DVTV objasňuje možné důvody svého odvolání. Sledujte ZDE.

Rada hlavního města Prahy odvolala 31. ledna 2017 z funkce ředitele Správy pražských hřbitovů Mgr. Martina Červeného. Klub Za starou Prahu reagoval dopisem adresovaným Primátorce a Radě hlavního města Prahy s tímto zněním: 

Vážená paní primátorko,

Vážení členové rady hlavního města Prahy,

  nemilým překvapením pro nás bylo Vaše rozhodnutí odvolat ředitele Správy pražských hřbitovů pana Martina Červeného. Domníváme se, že jste jednali neuváženě a podlehli silně přehnané interpretaci jeho údajných hospodářských pochybení. Žádáme Vás proto, abyste zcela konkrétně doložili, o jaká pochybení se jedná, zda zakládají trestně právní odpovědnost či představují morální selhání. Zdůvodnění, které uvádíte na magistrátním webu, jsou totiž zcela obecná a nezbavují nás podezření, že se ředitel Červený stal obětí zákulisních klientelistických vazeb.

K tomuto názoru jsme dospěli proto, že náš spolek se situací pražských hřbitovů tradičně a dlouhodobě zabývá a působení ředitele Martina Červeného hodnotí v tomto ohledu jako vynikající. Oceňujeme zejména jeho invenci při realizaci postupných kroků k zlepšení vzhledu, návštěvnické přívětivosti a osvětového využití svěřených hřbitovů. Byli jsme velmi spokojeni s cílevědomou péčí o výtvarná a stavební díla funerálního charakteru na pražských hřbitovech, a se zajištěním jejich systematické údržby i restaurování. Máme-li být ve jmenování zásluh ředitele Červeného zcela konkrétní, pak bychom vyzdvihli především tyto aktivity:

• Zamezení předchozího kuplířství s hroby na vyšehradském hřbitově, neboť o pronájmu volných míst nyní rozhoduje komise složená z nezávislých odborníků.
• Probíhá digitalizace a pasportizace řady hřbitovů.
• Rozběhl se projekt adopce významných hrobů, který již má výrazné výsledky, a souběžně probíhá veřejná Sbírka pro záchranu významných pražských hrobů.
• Byla restaurována řada umělecky cenných náhrobků a především pak kaplových hrobek (ve vlastnictví Prahy).
• Byly vytvořeny a osazeny nekovové repliky výtvarných prvků na umělecky cenných ohrožených náhrobcích ve vlastnictví Prahy.
• Revitalizuje se historická část Olšanského hřbitova.
• Revitalizace Malostranského hřbitova včetně vybudování nové zdi a vstupního objektu.
• Vybudování kamerového systému na Olšanech a Malostranském hřbitově.
• Restaurování náhrobků na Malostranském hřbitově ve spolupráci s AVU.
• Vybudování informačního systému a panelů na Vyšehradském a Olšanském hřbitově.
• Rekonstrukce prvorepublikových kolumbárií na Olšanských hřbitovech.
• Zprovoznění digitálních infokiosků na Olšanech.
• Rekonstrukce a revitalizace komunikací a zeleně na  Vršovickém hřbitově.
• Otevření infocentra SPH na Olšanech s celotýdenním provozem.
• Zahájení pravidelných komentovaných procházek na hřbitovech.
• Realizace architektonické soutěže na dostavbu Hostivařského hřbitova.
• Probíhající rekonstrukce arkád Vyšehradského hřbitova, kubistické zdi Ďáblického hřbitova.

Vážená paní primátorko, vážení členové rady, odvolali jste ředitele Martina Červeného uprostřed práce a plného pracovního nasazení. To by se mělo dít jen v nejzávažnějších případech. Zdůvodněte proto laskavě svůj krok tak, aby mohl být pro veřejnost důvěryhodný, nedokážete-li to, pak své rozhodnutí revokujte. Svojí personálně-destrukční politikou nepoškozujete jen svoji pověst v očích Pražanů, ale poškozujete i Prahu samu.

Faksimile dopisu ZDE.