Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Omluva fotografovi Martinu Frouzovi

Klub Za starou Prahu publikoval ve svém Věstníku č. 3/2021 článek Milana Patky o podivně pozměněných tvářích a detailech na "kopii" kalendářní desky Josefa Mánesa na Staroměstském orloji. Článek vzbudil v posledních dnech mediální rozruch a detaily publikované v našem Věstníku přejala mnohá média. Na základě tohoto ohlasu se přihlásil fotograf Martin Frouz s informací, že je autorem publikovaných fotografií, které zhotovil pro Magistrát hl m. Prahy. Tuto informaci jsme se bohužel v průběhu redakční přípravy Věstníku nedozvěděli, a proto jsme ji k fotografiím neuvedli. Za toto nedopatření, které nás velmi mrzí, se panu fotografovi Marinu Frouzovi omlouváme.