Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Organizační informace

Dovolujeme si informovat veřejnost, že měníme režim návštěvních hodin Klubu Za starou Prahu. Dosud platná návštěvní doba pro veřejnost vždy ve středu od 15-17,30 hod. zůstává sice zachována, ale je třeba svou návštěvu předem ohlásit, a to mailem, nebo telefonicky - viz kontakty. 
K tomuto rozhodnutí dospěla Domácí rada Klubu z důvodu, že drtivá většina kontaktů s veřejností se odehrává mimo návštěvní hodiny, nebo prostřednictvím telefonu a mailu.