Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Osmipodlažní dům na Letné

Domácí rada Klubu se seznámila s návrhem architekta Trávníčka na výstavbu deskového sedmipodlažního objektu na místě vilových solitérních domů čp. 179, 185 a 260, které jsou součástí vilové čtvrti mezi třídou Milady Horákové a Stromovkou. Navržená stavba zcela pomíjí skutečnost, že území je dnes zastavěno jednopatrovými a dvoupatrovými domy a zásadním způsobem mění měřítko vilové čtvrti z konce 19. a počátku 20. století. Místo je navíc mimořádně pohledově exponované a převýšená stavba zde vstupuje do kontextu širokého okolí. Takto sporný projekt přitom nevyšel z promyšlené regulace lokality, nýbrž je jen důsledkem snahy stavebníka co nejvíce zhodnotit parcelu, na které dnes stojí tři vily v zahradách.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.