Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Památková péče v Praze jako učebnice klientelismu

S uvedeným názvem vyšel Věstník Klubu Za staru Prahu č. 1/2012 jako tematický speciál. Rozhodli jsme se tímto způsobem vystavit účet bývalému řediteli odboru památkové péče magistrátu v Praze Janu Kněžínkovi a v plné parádě předvést klientelistickou pavučinu, kterou kolem odboru s pomocí již proslulého poradního orgánu Sboru expertů utkal.

V závěru jsme formulovali několik poučení a nezbytných kroků, které by měl podniknout nový ředitel odboru památkové péče MHMP Mgr. Jiří Skalický, který nastoupil do úřadu 1. 11. 2012, aby se zapletení do podobných sítí vyvaroval.

Současně jsme oslovili jak primátora Bohuslava Svobodu, tak radního pro kulturu Václava Novotného s žádostí o osobní schůzku, v níž bychom jim naše názory a návrhy podrobně vysvětlili.  

Věstník je k dispozici od 31. 10. 2012 v knihkupectví Juditina věž za cenu 20 Kč, současně je i v elektronické podobě k stažení či přečtení na těchto webových stránkách.