Poslední publikace
Věstník 2022 / 2

Památkově chráněné a další hodnotné soubory se zástavbou venkovského a předměstského charakteru v Praze

Datum: Pondělí 23.05.2022
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Pavel Bureš
Cyklus: Pondělky ve věži

Cílem přednášky je seznámit posluchače slovem i obrazem s památkově chráněnými (vesnické památkové rezervace a zóny) a některými dalšími vybranými urbanisticky i architektonicky hodnotnými areály se zástavbou venkovského nebo předměstského charakteru, které jsou buď pozůstatky historických jader vesnických obcí postupně pohlcených rozvíjející se městskou aglomerací a přičleněných k Praze nebo drobnými enklávami a koloniemi řemeslnické či dělnické zástavby vznikající postupně od 19. století na okrajích rozvíjejícího se velkoměsta.