Poslední publikace
Věstník 2021 / 2

Památkově chráněné a hodnotné soubory se zástavbou venkovského a předměstského charakteru v Praze. ZRUŠENO

Datum: Pondělí 06.12.2021
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Pavel Bureš
Cyklus: Pondělky ve věži

Obsahem přednášky je seznámit posluchače slovem i obrazem s památkově chráněnými a některými dalšími vybranými urbanisticky i architektonicky hodnotnými areály se zástavbou venkovského a předměstského charakteru v Praze, které jsou buď pozůstatky historických jader vesnických obcí postupně přičleněných k Praze nebo drobnými enklávami a koloniemi řemeslnické či dělnické zástavby vznikající postupně od 19. století na okrajích rozvíjejícího se města.
Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné. Vstup za dodržení aktuálnách hygienických podmínek.