Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Petice za zachování Libeňského mostu

Aktualizace 22. 10. 2015: Petice občanů Za zachování Libeňského mostu byla projednána na Zastupitelstvu Hlavního města Prahy dnes 22.10.2015. Bylo navrženo hlasování, aby zastupitelé dali prioritu opravě mostu před demolicí, pokud tuto možnost připustí v současné době zpracovávaný technický posudek Kloknerova ústavu ČVUT. Hlasování v tomto duchu individuálně veřejně podpořili zastupitelé Čižinský (KDU), Mirovský (SZ), Profant (Piráti). Při hlasování se ale většina zastupitelů zdržela, takže navržené usnesení nebylo přijato. Náměstek primátorky Petr Dolínek přislíbil, že po dodání zmíněného expertního posudku bude téma znovu projednáno na úrovni zastupitelstva.

1.9.2015: Petice ohsahující 1732 podpisů na 180 arších byla odevzdána do podatelny magistrátu dnes v 11,47 hod.

Podporujeme Petici za zachování a opravu Libeňského mostu.

Prosíme, pomozte se sběrem podpisů. Aby byl bod projednán Zastupitelstvem hl.m.Prahy, musí být petice fyzicky podepsána jedním tisícem občanů s bydlištěm v Praze. Termín sběhu podpisů je 30. 8. 2015.

Sběrné místo je v Klubu Za starou Prahu, Mostecká 1, 118 00 Praha 1 (archy je možné zaslat také poštou).

Text petice, kterou můžete stáhnout  ZDE.

„My, níže podepsaní občané hl. m. Prahy, žádáme zastupitele hl. m. Prahy, aby znovu projednali a přehodnotili sporný záměr demolice Libeňského mostu a následné výstavby mostu nového. Záměr v jeho plánovaném rozsahu považujeme za zbytečný a v důsledcích za barbarský. Libeňský most je významnou architektonickou památkou doznívajícího kubismu od architekta Pavla Janáka a jeho oprava by byla pravděpodobně výrazně levnější, než výstavba mostu zcela nového.
Záměr demolice Libeňského mostu není odůvodnitelný nejen po stránce kulturní a technické, ale ani provozní. Žádáme Zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby uložilo Radě hl. m. Prahy zajistit nezávislou technickou analýzu včetně kvalifikovaného posouzení finančních nákladů na demolici a novostavbu mostu ve srovnání s jeho opravou. "

O Libeňském mostu, jeho umělecké hodnotě a technickém stavu jsme psali ve Věstníku v roce 2004. Čtěte ZDE.

Zachování Libeňského mostu též podporuje Česká komora architektů.