Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Pochyby a nejistoty nad některými náhrobky od Jana Kotěry

Datum: Pondělí 11.03.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Jakub Synecký
Cyklus: Pondělky ve věži

Dosud vzniklé soupisy Kotěrova díla věnovaly přiměřenou pozornost také jeho funerální tvorbě. Okolo některých prací se však vyskytly pochyby či nedorozumění ohledně jejich (ne)zachování, datování či oprávněnosti Kotěrova autorství. Pokusíme se podat souhrnný pohled na tato sporná díla.