Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Povodně

Podle novinových článků, zejména v deníku Právo (dne 17.8., 21.8., 24.8.), zavinili památkáři zatopení Kampy. Toto tvrzení je pro veřejnost velmi alarmující a navíc může štvavý tón článků ve veřejném mínění způsobit velkou nedůvěru vůči památkové péči jako takové, z níž se bude vzpamatovávat celá léta. Pokusili jsme se vyhledat v dokumentech nezkreslená fakta, která by vinu památkářů objektivně doložila nebo vyvrátila.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.