Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Pozvánka na přednášku Rostislava Šváchy

Historik architektury prof. Rostislav Švácha zve na přednášku Desakralizace sokolovenkterá navazuje na jeho víceletý odborný zájem o sportovní architekturu prezetovaný zejména knihou NAPREJ.

Anotace přednášky:  Architektura sokoloven z poslední třetiny 19. století připomíná chrámy, jako by i sokolské cvičení plnilo funkci posvátného rituálu. Chrámový ráz prvních sokoloven dobře vyjadřuje i rétorika jejich popisů v dobovém tisku. Ve dvacátých letech 20. století však nastává obrat a sokolovny se začínají podobat továrnám. Přednáška dospěje k otázce, zda této architektonické proměně neodpovídala i změna ideového obsahu sokolských cvičení.

Čtvrtek 9. ledna 2014 v 17 hod. Budova Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, Vstup volný.