Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Praha 6-Bubeneč, Gotthardská 4, čp. 37 - zamýšlená demolice domu

Architekti: Mgr.A. Jan Nedvěd
Investor: JEPRO a.s.
Adresa: Praha 6-Bubeneč, čp. 37, Gotthardská 4
Od - do: 2015
Účel stavby: obytný

Dům č. 37 v Gotthardské ulici je novostavbou z roku 1994. Tehdy byla výjimečně sejmuta památková ochrana ze zchátralého klasicistního objektu a povolena jeho demolice s podmínkou, že bude na jeho místě vystavěna objemová replika. Tak se také stalo.

Nyní po dvaceti letech přichází týž investor se záměrem novostavbu z roku 1994 opět zbořit a vystavět zde obytný dům. Přestože domu čp. 37 z roku 1994, který napodobil historizující vzhled, lze vytknout zejména nepřiměřené množství vikýřů, zachoval zároveň požadovaný klasicistní výraz budovy, svým charakterem dobře splynul s prostředím a zcela naplnil požadavky krátce předtím vyhlášené památkové zóny, to však nelze beze zbytku tvrdit o novém architektonickém návrhu. Klub Za starou Prahu podal do územního řízení následující námitky.

Fotogalerie

Fotografie: Dům čp. 37 v Gotthardské ulici v Bubenči. Novostavba z roku 1994. Fotografie: Průhled Gotthardskou ulicí k domu čp. 37 od restaurace Na Slamníku. Fotografie: Situace na historickém plánku: a) dům čp. 37; b) restaurace Slamník.

Vývoj kauzy

12.10.2016
Námitky KZSP do územního řízení