Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Pražská archeologie včera a dnes

Datum: Pondělí 04.06.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednášející se zaměří na historii ukrytou pod současným povrchem Prahy – pravěké, středověké, ale i novověké památky, pražská archeologická naleziště a konkrétní nálezy. Nejbohatší nálezy se nacházejí právě v historickém centru města. Kromě památek představí také historii a současnost archeologického bádání, používané metody archeologů a vědomosti o středověkém stavitelství, pohřbívání, řemeslech, ale i každodenním životě obyvatel Prahy, které se podařilo zjistit právě díky archeologickým výzkumům.
Přednášející jsou současně autory nedávno vydané knihy Průvodce pražskou archeologií.

Fotogalerie

Fotografie: