Poslední publikace
Věstník 2023 / 1

Představení knihy Velká Praha - Drobnovhledy

Datum: Pondělí 05.12.2022
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., PhDr. Martin Formánek, Ph.D., Ing. arch. Vít Rýpar

Šest autorů, známých i méně známých, všichni nefalšovaní milovníci Prahy, napsali pozoruhodnou knihu o Velké Praze. Pojali ji netradičně jako sérii 38 takzvaných drobnovhledů, tedy jakýchsi „nakouknutí“ za kulisy velkoměsta. Vznikla pestrá, ale promyšlená informační koláž zprostředkující vhled do života Velké Prahy. Čtenář se dozví leccos podstatného, mnohdy překvapivého, vážné údaje se střídají s různými zajímavostmi, perličkami a informacemi nezřídka velmi překvapivými. Autoři sledují nejen světla, ale i stíny meziválečné metropole, a tak před námi nakonec v souhrnu jednotlivých drobnovhledů plasticky vystoupí město nám natolik blízké, že stále čerpáme z jeho dědictví, ale zároveň tak vzdálené, že již se stalo zdrojem moderních legend. Ze šesti autorů přislíbili účast tři.

Fotogalerie

Fotografie: