Poslední publikace
Věstník 2021 / 2

Princip rekonstrukce v památkové péči ZRUŠENO

Datum: Pondělí 29.11.2021
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Arch. Miloš Solař
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška je zrušena. Připravujeme video.

Slovo "rekonstrukce" se používá v souvislosti s památkami často a většinou chybně. Rekonstrukce není oprava, ale v památkové péči označuje situaci, kdy něco existuje, zanikne a znovu vznikne jako kopie původního stavu. Rekonstrukcí je znovupostavení arkýře kaple Staroměstské radnice poté, co byl v květnu 1945 zničen. Rekonstrukce bývá spojena s razantním zásahem do dochovaného stavu. Mnoho památek bylo neuváženou rekonstrukcí znehodnoceno. Část odborné veřejnosti ji proto odmítá. Princip rekonstrukce je však při péči o architektonické dědictví nenahraditelný. Nemá smysl jej odmítat, je ale potřeba hovořit o předpokladech jeho přijatelnosti.
Vstup za dodržení aktuálně platných hygienických podmínek, vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné