Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Proč se Hlavní město Praha neodvolalo proti územnímu řízení ve věci Květinového domu?

Klub Za starou Prahu vyzval Hlavní město Prahu, aby se odvolalo jako účastník řízení proti vydanému územnímu rozhodnutí ve prospěch tzv. Květinového domu na místě domu čp. 1601 na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice. 

Náměstkyně pražské primátorky Mgr. Petra Kolínská nám v dopise vysvětlila, proč se Hlavní město Praha nakonec neodvolalo. Z dopisu je bohužel zřejmé, že paní náměstkyně, byť odmítá navrženou stavbu jako nepříliš kvalitní architekturu, primární důvod našeho úsilí o záchranu domu, tedy dodržování platných pravidel ochrany Pražské památkové rezervace, nepochopila.