Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Raně gotické opevnění na Malé Straně

Datum: Pondělí 28.01.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: PhDr. Jarmila Čiháková
Cyklus: 466. Hovory o Praze

Čtyři desetiletí záchranného archeologického výzkumu systematicky prováděného v prostoru Malé Strany přinesla k historii tohoto místa množství nových údajů. Jedním z témat je i otázka přemyslovského opevnění z 2. poloviny 13. století, jehož podoba se před námi začíná zvolna rýsovat.

Fotogalerie

Fotografie: