Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Raně středověká hradiště na území Prahy

Datum: Pondělí 18.02.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Jan Hasil - PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

 Přednáška na téma archeologických nálezů na raně středověkých hradištích na území Prahy bude zaměřena na zcela nové výzkumy a objevy na pražských hradištích ve Vinoři a Kralovicích.

Fotogalerie

Fotografie: